7 minutes reading time (1369 words)

İzmir'e Seyahat

ESİAD VE İZKA’NIN DAVETLİSİ OLARAK 12-13 MAYIS 2014 GÜNLERİNDE  NÜRNBERG’DEKİ TÜRK-ALMAN İŞADAMLARI DERNEĞİ (TİAD) ORGANİZASYONU İLE İZMİR’E GİDECEK

NÜRNBERG METROPOL BÖLGESİ EKONOMİK HEYETİ

 

Bilindiği üzere Nürnberg Avrupa Metropol Bölgesi Türk-Alman İşadamları Derneği (TİAD)   olarak, 2012 yazında Nürnberg Avrupa Metropol Bölgesi ile İzmir Ticaret Bölgesi arasındaki bağı geliştirmek amacıyla 22.11.2013 tarihinde düzenlenen 3. Türk-Alman Ekonomi Kongresini atfettiğimiz yeni bir girişim başlatmıştık. Aşağıda bulunana linkler üzerinden anılan etkinliğin programı ile bu program vesilesiyle hazırlamış olduğumuz TİAD aktuell dergisine ulaşabilirsiniz. 

http://www.tiad.de/beitraege/129-3-deutsch-t%C3%BCrkischer-wirtschaftstag.html

http://www.tiad.de/images/TIAD-Aktuell/08_TIAD_Zeitschrift.pdf

Dergimizde anılan bölgeler arasında tasarladığımız ortaklık hakkındaki bilgiler yer almaktadır.

Şu anda, seçilecek olan bir heyetle bölgeler arası ortaklığın gerçekleştirilebilme olanakları hakkında fiili inceleme yapmayı ve taraf bölgelere verecekleri kararlarının temellerini sunmayı öngörmekteyiz. Bu yolla, İzmir Bölgesinde mevcut olanaklar ve potansiyelleri ortaya çıkarıp Nürnberg Metropol Bölgesi yetkili merciileri için gerekli olan bilgileri derlemeyi hedefliyoruz. Bu hususta, Avrupa Metropol Bölgesi Ekonomi ve Altyapı Forumu Başkanı tamamen destek vermekte.

Belirtilen konularla ilgili olarak 12 ve 13 Mayıs 2014 tarihlerinde görüşmeler yapılacaktır. Avrupa Metropol Bölgesi heyetini oluşturan kişiler aşağıda sunulmaktadır:

Axel Eisele 
Nürnberg Belediyesi, Ekonomi Dairesi – Ekonomi Teşvik Bölümü, Altyapı, Trafik ve Lojistik ile Çalışma Politikaları Sorumlusu, Nürnberg Avrupa Metropol Bölgesi – Ekonomi ve Altyapı Forumu ile Nürnberg Belediyesi Uluslararası Ekonomi Teşvik Fonu (yabancı yatırımcıları desteklemek amacıyla kurulan Nürnberg Business Support Center Temsilcisi sıfatıyla)

Thomas Dreykorn
Fürth Belediyesi, Ekonomi, Bilim, Şehir Gelişimi ve Emlak Dairesi, Yapı Gelişimi, Bilim ve Teknoloji Transferi Sorumlusu, Yeni Materyal Yeterlilik Girişimi Müdürü, Nürnberg Avrupa Metropol Bölgesi – Bilim Forumu Dairesi.

Christian Hartmann
Orta Frankonya Nürnberg Sanayi ve Ticaret Odası, Uluslararası İlişkiler Dairesi Türkiye Sorumlusu, ayrıca Teşvik Projesi „Go İnternational“ İhracat Finanasmanı Sorumlusu.

Dr. Wolfgang Eckart
Nürnberg Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi „Bildungscampus“ Müdürü

Prof. Dr. Ziya Aksu 
Türk-Alman İşadamları Derneği TİAD Kurucu ve Onursal Üyesi, Büyük Girişimci

Serdar Gökkuş
Türk-Alman İşadamları Derneği TİAD Yönetim Kurulu Üyesi, SİEMENS bünyesinde Bilgisayar Mühendisi

Emre Hızlı
Avukat ve Türk-Alman İşadamları Derneği TİAD Başkanı

Heyete Sayın Axel Eisele ile birlikte tarafımca refakat edilecektir.

 

Heyet Ziyaretinin Hedefleri:

Ortaklık kurmak amacıyla oluşturulan girişimlerin sayısının az olmadığı aşikardır. Anılan Bölgelerde bulunan organizasyonların halihazırda varolan ortaklıkları büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Ancak, teklif edilen bölgesel ortaklık aşağıda belirtilen benzersiz olanakları sunmaktadır:

Nürnberg Avrupa Metropol Bölgesi, Almanya’nın en başarılı metropol bölgelerindendir.

Almanya’da Metropol Bölge Nedir?

Metropol Bölge, gönüllülük esasına dayanan ortaklık kültürünü taşıyan ve çok merkezliliği hedef alan yapılanmadır. Metropol Bölge, dünyanın her tarafında oluşan „Mega Şehir“lerin karşıtıdır. Şehirleşme ve kentsel bir merkez üzerinde yoğunlaşma yerine şehir ile taşra arasındaki ortaklık teşvik edilmektedir. Şehirsel ile kırsal alanlar sahip oldukları avantajlar ile dezavantajlarını eşit bir şekilde birleştirerek yaratıcılık için yeni bir alan oluşturur. Metropol Bölge bir büyükşehrin sunduğu olanakları ve işlevleri, büyükşehirlerin sahip olduğu trafik kaosu, çevre kirliliği, aşırı gayrimenkul fiyatları ve sosyal gerginlikler gibi olumsuz yönler olmaksızın sunar. Çok merkezli yapılar altyapı ve çevre üzerine oluşan baskıyı azaltmakla birlikte, büyük bölge içerisinde çeşitliliği ve yaşam kalitesini yükseltir. Bu da Nürnberg Metropol Bölgesi’ni aynı zamanda aileler için cazip kılmaktadır. 22 ilçe ve 11 bağımsız belediye ortak bir şekilde sanayi kuruluşlarıyla beraber çalışmaktadır. Bu yolla da Nürnberg Metropol Bölgesi oluşmaktadır (Kaynak: „Heimat für Kreative“-Europäische Metropolregion Nürnberg). Nürnberg Metropol Bölgesi Almanya’da bulunan en başarılı bölgelerden biridir. Anılan bölgede çok özel firmaların ve markaların genel merkezleri bulunmaktadır; SİEMENS, adidas, puma, MAN, DATEV, BOSCH, LEONI, FABER-CASTELL, DIEHL, Alcatel-Lucent, STAEDTLER, AREVA ve GRUNDIG örnek olarak verilebilir.

Düşünce: „İzmir Metropol Bölgesi“ oluşturma ve bu bölgeyi Nürnberg Metropol Bölgesi ile birleştirme:

Geliştirmiş olduğumuz konsept çerçevesinde bu düşüncelerimizi İzmir ve çevresinde bulunan ticaret bölgeleri üzerine uygulayarak sözkonusu “İzmir Metropol Bölgesi”ni oluşturduk. İzmir ve çevresini, İzmirin etrfafında bulunan kırsal kesimler de dahil olmak üzere dünyaya açık, gelişmekte olan ve büyük bir potansiyel sahibi bir bölge olarak görüyoruz. “İzmir Metropol Bölgesi”nin Nürnberg Metropol Bölgesine büyüklük ve sanayi kolları açısından çok uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Herkes mega şehir İstanbul’a yöneliyor, ancak olası sorunlara yukarıda değinilmişti. Asıl büyük fırsatı “İzmir Metropol Bölgesi”sunuyor. Burada büyüme olanakları, yapılan büyük yatırımlar ve ikili düzeyde ticari paylaşım uluslararası düzeyde bölgesel ortaklığın oluşturulması için esas unusurları teşkil etmektedir. Burada eşit seviyede iki bölge birleşmektedir!

Günmüzde bölgeler birbirleriyle rekabet etmektedir! Globalleşme nedeniyle uluslararası açılım unsuru ve ağ oluşumu bölgenin geleceği için giderek önem kazanmaktadır.

Bölgelerarası Ortaklık Yolu:

Nürnberg Avrupa Metropol Bölgesi halihazırda sanayi, bilim ve uyum alanlarından önemli aktörlerle Türk-Alman ortaklıklarını barındırmaktadır. TİAD tarafından başlatılan girişimle bölgesel düzeyde Almanya genelinde benzeri bulunmayan ciddi bir ağ oluşmuştur. Hem Almanya’da hem de Türkiye’de doğrudan yapılacak yatırımları ve eğitimi teşvik konularını içeren ortaklık sözleşmesi bulunmaktadır. Buna bağlı olarak ortaya çıkan sıkı bağlar derin ortak çalışmanın bir ürünüdür ve biz bunu bölgeler üstü “İzmir Metropol Bölgesi”ne sunmayı öngörmekteyiz. “İzmir Metropol Bölgesi” halihazırda varolan Türk-Alman ilişkilerinden yararlanabilir ve bundan fayda sağlayabilir. “Nürnberg Avrupa Metropol Bölgesinde bulunan Türk-Alman Ortaklığı” için bu sayfalarımızda mevcut bilgilere bakınız.

Heyet ziyareti çerçevesinde geçtiğimiz yıl düzenlenen Ekonomi Kongresini takiben 12/13.05.2014 tarihleri arasında İzmir’e düzenlenecek olan araştırma gezisi söz konusudur.Nürnberg Metropol Bölgesi Temsilcileri, İzmir Bölgesi hakkında daha fazla bilgi ve ileride gerçekleşecek ortaklıklara dayanak noktası bulma amaçlarıyla bu ziyarete iştirak etmektedirler.

Sözkonusu araştırma gezisinin amacı olası ortak ilgi alanlarını tespit ederek İzmir Bölgesi ile ortak proje fikirleri geliştirmektir. Ayrıca, Nürnberg tarafı Nürnberg Metropol Bölgesi’nin güçlü olduğu alanları tanıtacaktır.  Aynı zamanda Nürnberg Metropol Bölgesi’nin sahip olduğu Fuar, Havaalanı ve Liman gibi altyapılar İzmir ve Nürnberg Bölgelerinden firmalar arasında ticari ortaklık kurulması için kilit ve bağlantı noktaları olacaktır.

Önemli bir gelişme de Nürnberg Metropol Bölgesi’nin İzmir Bölgesinden gelen işadamlarının piyasaya grişlerini şimdiden destekliyor olmasıdır. BSC Projesi (Business Support Center) ile Nürnberg ve Fürth şehirleri Türk yatırımcıları girişimlerinin ilk üç ayında 10.500 Avro’luk bir teşvikle desteklemektedir (mobilyalı büro, personel ile pazar araştırmaları ve firma kurulumu hakkında çeşitli hizmetler ve yabancılar hukukuna bağlı konular). BSC Projesi hakkında Türkçe bilgi ekte sunulmaktadır.İşbu projenin Almanya’da bir benzerinin olmadığı ve Türk firmalara olağanüstü bir “Hoşgeldin Kültürü” sunduğu düşüncesindeyim. Size bu projeyi özel olarak tanıtmak istiyoruz ve bu bakımdan İzmir Bölgesinde bulunan firmalara özel bir hediye olarak beraberimizde getiriyoruz.

Araştırma alanında, ESIAD ve üniversiteler ile birlikte çalışmak üzere Nürnberg Metropol Bölgesi’nde bulunan İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’ne iletmeyi teklif ediyoruz.

Eğitim alanında İzmir Bölgesinde yüksek öğrenimlerine yeni başlayacak olan ve Nürnberg Metropol Bölgesinde okumak isteyen öğrencilere hitap eden özel bir teklifimiz bulunmaktadır. Bu konuda öğrencileri özellikle Almanca ve Toplum Bilgisi dersleriyle hazırlayacak olan Bilimsel Hazırlık Yılı sunulmasıöngörülmektedir. Kuzey Bavyera Bölgesi’nde bulunan en büyük eğitim kurumunun müdürü olan Dr. Eckart bu konudaki düşünceleri ayrıntılarıyla sunmaktadır.

Bunların haricinde, her iki bölgede bulunan üniversitelerin yakın gelecekte uluslararası yükseköğrenim programı kapsamında çifte mezuniyet bölümleri sunmaları konusunda çalışmalarımız bulunmaktadır. İlgili konsepte göre normal bir eğitim süresinde hem Türk hem de Alman tarafından mezuniyetin elde edileceği eşsiz bir teklif söz konusudur. Burada aşılamsı gereken engellerin bulunduğunun bilincindeyiz. Ancak bu engellerin üniversitelerin girişimleri ve bu yönde yapacakları çalışmalar sayesinde aşılabileceğine inanıyoruz. Buradaki odak noktamız tabi ki (uluslararası) ekonomidir. Türkiye ve Almanya Ekonomisini yakından tanıyan uzmanların yetiştirilmesi öngörülmektedir. Sayın Prof. Tınar, bu konuda Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi olmanız vesilesiyle muhatap kişi olarak görev üstleneceğinizi düşünüyoruz. Konuyla ilgili Üniversite Yönetimi ile bir toplantı organize edebilirseniz çok memnun oluruz.

Araştırma gezimizin sonuçları, TİAD tarafından düzenlenemesi (en erken sonbaharda) öngörülen olası bir üst düzey heyet ziyaretinin temelini oluşturacaktır.  Elbette, Nürnberg Metropol Bölgesi ile İzmir ve çevresinde bulunan yetkili mercilerin de katılımı gerekmektedir. Büyük olasılıkla TİAD olarak düzenleyeceğimiz bir sonraki Nürnberg Metropol Bölgesi Türk-Alman Ekonomi Kongresi’ni İzmir’de, bölgelerarası ortaklığın sunulacağı ve imzalanacağı şekilde düzenleyebilriz. Biz, TİAD olarak çok iyi bir bölgesel ortaklığın oluşacağına kesinlikle inaniyoruz

Son olarak heyet gezisinin güncelleştirilmiş programını takdim ediyoruz:

 ESİAD VE İZKA’NIN DAVETLİSİ OLARAK 12-13 MAYIS 2014 GÜNLERİNDE  NÜRNBERG’DEKİ TÜRK-ALMAN İŞADAMLARI DERNEĞİ (TİAD) ORGANİZASYONU İLE İZMİR’E GİDECEK

NÜRNBERG METROPOL BÖLGESİ EKONOMİK HEYETİ

PROGRAMI

11 Mayıs 2014 / Pazar

İzmir’e geliş, transfer ve otele yerleşme

 

12 Mayıs 2014 / Pazartesi

10.00-11.30    ESİAD Yönetim Kurulu ve ilgili ESİAD Üyeleriyle Toplantı

12.00-12.45    Öğle Yemeği (ESİAD ev sahipliğinde)

13.00-14.00    İzmir Ticaret Odası’nı ziyaret

15.00-16.30    Dokuz Eylül Üniversitesi, DEPARK ziyareti (İnciraltı Kampüsü, “Zeytin” Binası)

17.00               İZKA ziyareti

19.00               Akşam Yemeği (İZKA ev sahipliğinde)

 

13 Mayıs 2014 / Salı

09.00               Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası İzmir Temsilciliğini ziyaret

11.00               Almanya Başkonsolosluğunu ziyaret

12.30-14.30    Öğle Yemeği

                        EBSO Ziyareti

Potansiyel işbirliği alanlarından ilgili kuruluş temsilcilerinin sunumları ve iki bölge arasındaki işbirliği için bundan sonraki adımların görüşülmesi (ESİAD Toplantı Salonu)

19.00               Akşam Yemeği,

                        Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu evsahipliğinde, Havagazı                            Fabrikası (Konfirmasyon bekleniyor)

 

14 Mayıs 2014 / Çarşamba

Nürnberg’e dönüş için havaalanına transfer

Delegationsreise nach İzmir
Deutsch-Türkischer Dialogpreis
Go to top