3 minutes reading time (561 words)

Bavyera`da 96 Türk derneği mercek altına alındı

Bavyera`da 96 Türk derneği mercek altına alındı
 
Dr. Elif Kocagöz, Bavyera’daki 96 Türk derneğini mercek altına aldı ve sorunları tespit etti. Akademisyen Dr. Elif Kocagöz, Almanya’nın Bavyera eyaletinde yürüttüğü dernekler araştırmasının sonuçlarını, dernekler, çatı örgüt temsilcileri, akademisyenler ve Nürnberg muavin konsolosun katıldığı toplantıda TİAD Metropol Bölgesi Nürnberg Türk-Alman İş Adamları Derneği toplantı salonunda açıkladı. Pazarlama anabilimi doktoru olan ve Erlangen-Nürnberg Üniversitesi’nde “Gelişen Ekonomiler ve Uluslararası Çalışmalar” yüksek lisans programında “Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda pazarlama stratejileri” master dersleri veren Elif Kocagöz, Bavyera bölgesinde yerleşik 96 derneğin katılım gösterdiği, çok sayıda uzmanla derinlemesine mülakatlarla zenginleştirilmiş ve literatürde ilk denilebilecek geniş çaplı ve uzun dönemli araştırmasında Almanya’daki Türk sivil toplum hayatına yönelik özellikle yönetsel anlamda birbirinden çarpıcı bulguları gözler önüne serdi.
 
ÇALIŞMAYA 96 DERNEK KATILDI
 
Çalışmaya katılan 96 derneğin, 13 binden fazla üye arka planına sahip olduğunu ve bir yılda yaklaşık 2500 faaliyet hacmine ulaştığını belirten Dr. Kocagöz, “Zor bir araştırma süreciydi ancak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Yurtdışı Vatandaşlar Birimi, Nürnberg Başkonsolosluğu ve çatı örgütleri de süreçte araştırmaya destek verdi ve sonuçta iş ve meslek örgütleri, dini ve politik alanda faaliyette bulunan dernekler, kültür cemiyetleri, hemşehri, sosyal hizmet, sanat, kadın, eğitim, spor gibi değişik konularda çalışan dernekler ve çatı kuruluşları bu kapsamlı çalışmaya katılarak bilgi ve tecrübelerini bilim camiasıyla paylaştılar.” dedi. Bulgular doğrultusunda derneklerin iç dünyasındaki yönetimsel eksiklikleri detaylı bir şekilde açıklayan Dr. Kocagöz, derneklerin kurumsallaşma ve profesyonelleşme açısından mevcut portresini birçok alt başlıkta ortaya koyarak derneklerin içindeki sorunların kümelendiği ana noktaları atılması gereken adımlarla birlikte özetledi.
 
ÇEŞİTLİ KESİMLERLE İLİŞKİLER
 
Derneklerin ayrıca çeşitli kesimlerle ilişki ve iletişimlerini de inceleyen Dr. Kocagöz, “Dernekler dış dünyalarında en iyi ilişkileri başkonsolosluklarla ve Alman makamlarıyla kurduklarını ifade ediyorlar. Derneklerin birbirleriyle ilişkilerini olumlu skorladıklarını görüyoruz ve derneklerin yarıya yakını bir Türk derneğiyle, üçte biri ise bir Alman derneğiyle ortak proje yapmış ve bu projeler oldukça çeşitli alanları kapsamakta.” dedi.  Buna karşılık Almanya’daki Türk siyasetçilerle, Türkiye’deki kurum ve siyasetçiler ile Türkiye’deki derneklerle ilişkilerin pozitiften negatife doğru bir eğilim göstermesinin de ayrıca incelenmesi gereken bir başlık olarak ifade edildi. “Medyayla ilişkiler açısından, dernekler özellikle Alman medyasının ilgisizliğinden ve Türk toplumunun entegrasyonunda ve kültürlerarası köprü oluşturmada Alman medyasının üzerine düşen sorumluluğu üstlenememesinden yakınıyorlar.” diyen Dr. Elif Kocagöz, sunumunun devamında Türk toplumunun lobi oluşturmada yaşadığı sorunların nedenlerine yönelik derneklerin ve uzmanların değerlendirmelerini de ayrı bir başlık altında özetledi.
 
UZUN YILLAR HİZMET
 
Dr. Kocagöz Almanya’daki Türklerin öncelikli sorunlarına ilişkin görüşleri de ilaveten incelediğini belirterek, “Araştırmaya katılan derneklerin çoğunluğu başkan düzeyinde temsil edildi ve cevaplayıcıların yine büyük çoğunluğu Türk sivil toplum hayatına gerçekten uzun yıllarını vermiş kişilerden oluştu. Bu kitle gençlerle ilgili eğitim, kültür vb. alanlardaki sorunları ve İslamofobinin etkilerini listenin en başına koydu. Türk toplumunun kendi arasında birlik oluşturamayışı, Almanya’daki seçimlerde oy hakkı ve Türk kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz kalma da yine belirtilen sorunlar arasında.” dedi. SEVİYELİ VE İYİ REKABET Araştırma sonuçlarının paylaşılmasının ardından verilen aradan sonra dernekler ve çatı kuruluş temsilcileri ile akademisyenler Dr. Elif Kocagöz’ün moderatörlüğünde Türk sivil toplumu açısından gelecek perspektifini detaylıca tartıştı. Tüm katılımcılar ilk kez sistematik bir şekilde dernekler yönetiminin tüm detaylarıyla gözler önüne serildiğini ifade ederek, izleyen akademik araştırmaların  gerekliliği ve bu konuda akademik camiayla işbirliklerine açık olduklarını dile getirdiler. Bu konular haricinde yeni jenerasyonun sivil toplum kültüründen uzak olmasının dernekler için ciddi bir tehlike sinyali olduğu, derneklerin seviyeli ve iyi bir rekabet ile faaliyetlerini devam ettirmesi gerektiği de yapılan değerlendirmeler arasındaydı.
 
8678008834233593140 n
 
2573463217614621183 n
 
Vortrag und Diskussion mit Uli Grötsch, MdB
Türkiye`ye yatırım konusunda istekliler
Go to top